Privātums un noteikumi

Šajā lapā ir vietnes www.arkagroup.lv privātuma un citi juridiskie noteikumi. Atbilstoši šiem noteikumiem, ARKA Group SIA pārvalda vietni (ir pārzinis).

Privātuma noteikumu kopsavilkums pamatprincipos:

Apakšuzņēmēji

(i) vietnes uzturēšanai un pārvaldīšanai izmantojam atlasītu trešo pušu pakalpojumus (hostings un citi datu pakalpojumi) un programmatūru, līdzīgi kā vairums mazo uzņēmumu, jo mums nav sava tīkla infrastruktūra un pašradīti rīki

Mērķis

(ii) visu sīkdatnēs un ar trešo pušu rīkiem iegūto informāciju izmantojam tikai vietnes darbības nodrošināšanai un uzlabošanai, pilnveidošanai: analītikas pakalpojumi vietnes darbības monitorēšanai un iespējamo kļūdu ātrai identificēšanai, sociālo tīklu un SaaS spraudņi satura ievitošanai un pieejamības nodrošināšanai

Konfidencialitāte

(iii) visus iegūtos datus un informāciju turam stingri konfidenciāli tikai ARKA Group SIA vai apakšuzņēmēju pakalpojumu izpildei nepieciešamā apmēra ietvaros, saskaņā ar trešo pušu vispārējiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem

Nepārdodam datus

(iv) vietnes apmeklētāju (savu klientu) datus nepārdodam, mūsu bizness ir tikai un vienīgi konsultācijas par samaksu mūsu klientam, kura uzticība mums ir svarīga

Saistošs pakalpojumu līgums

(v) Sadarbību balstām uz mūsu līguma standarta noteikumiem, jebkuras izmaiņas tajos iespējamas ar abpusēju rakstisku vienošanos, pretējā gadījumā ARKA Group SIA rēķinu apmaksa apliecina piekrišanu šiem noteikumiem, ciktāl patērētāju tiesības regulējošie normatīvi neparedz atkāpes no šī standarta.

Detalizētie noteikumi


1. Privātums un sīkdatnes

Paziņojums par sīkdatnēm

Vietnē izmantotās sīkdatnes lietotas ar nolūku palīdzēt lietotājam pārvietoties tīmekļa vietnē. Sīkdatnes dod iespēju apkopot anonīmu statistiku, kura tālāk tiek izmantota sniegtā pakalpojuma uzlabošanai.

Sīkdatņu veidi

Vietnē var būt šādas sīkdatnes:

  • Sesijas sīkdatnes. Īslaicīgi saglabātas lietotāja ierīcē (datorā, viedtālrunī, planšetē, utt.) tikai saistībā ar informāciju par lietotāja sesiju. Tas nodrošina lietošanas ērtumu un lapas izstrādē izmantoto tehnisko risinājumu darbību.
  • Sīkdatnes ar derīguma termiņu. Saglabātas lietotāja datorā uz noteiktu laiku, lai atgriežoties konkrētajā vietnē nevajadzētu atkārtoti saņemt to pašu informāciju par izmaiņām. Pēc derīguma termiņa sīkdatne izdzēšas.

Sīkdatņu lietošana

Vietnes apmeklējuma laikā rodas sesijas sīkdatnes. Pārlūkojot vietni, sīkdatnes īslaicīgi saglabājas lietotāja ierīcē. Ja vietnē ir iespējama autorizācija, tad ar sīkdatni var ērti pārvietoties pa vietni, saglabājot aktīvu autorizāciju. Tas nozīmē, ka tiešais ieguvums no sīkdatnes lietošanas lietotājam ir izslēgta nepieciešamība pēc jebkuras pārlādēšanas atkārtoti ievadīt autorizācijas datus. Sīkdatnes nesaglabājas pēc pārlūka pilnīgas aizvēršanas.

Sīkdatnes ar derīguma termiņu dod iespēju pēc pārlūka aizvēršanas saglabāt ierīces atmiņā atsevišķus uzstādījumus. Tie var būt saistīti ar reģistrēšanos vai ielogošanos. Šo sīkdatņu tiešais ieguvums ir tiem lietotājiem, kas lapā atgriežas. Tas uzlabo vietnes aplūkošanas ērtumu lietotāja atkārtotas pārlūkošanas gadījumā, ierobežojot identiskas vai tādas pašas informācijas vai piekrišanas, kā arī atjauninājumu atkārtotu saņemšanu.

Sīkdatņu derīguma termiņi ir ierobežoti uz laiku.

Atslēdzot vai ierobežojot sīkdatnes, lietotājam varētu vajadzēt katru reizi veikt jaunu manuālu lapas aplūkošanas uzstādījumu konfigurēšanu.

Paziņošana par sīkdatnēm un to kontrole

Lai gan paļaujamies uz savām leģitīmajām interesēm uz sīkdatņu lietošanu komercdarbības nodrošināšanai, tomēr apzināmies ka atsevišķām sīkdatnēm var būt nepieciešama piekrišana. Vietnē saite uz paziņojumu par sīkdatnēm ir pieejama galvenās izvēlnes apakšsadaļā, lai informētu par to izmantošanu, kā arī pēc iespējas tiek ievietota arī attiecīgās vietnes sadaļās. Ja tehniski iespējams, ziņojums ir redzams noteiktu laiku vai līdz brīdim, kamēr lietotājs piekrīt sīkdatņu izmantošanai. Ja tehniski ziņojums nav redzams virs vietnes satura, tad paziņojumam jāpiekļūst, klikšķinot uz attiecīgās saites. Katrā vietnē un sadaļā tiek saņemta noprotamā piekrišana. Saites uz sīkdatnēm un konfidencialitātes politika ir ērti ieraugāma vietnes saturā, pārlūkojot vietni no ierīcēm vai pārlūkiem, kas interneta lietotāju vidū uzskatāmi par pietiekami izplatītiem. No sīkdatnēm iegūtā anonīmā informācija par konkrēto vietņu lietotāju iecienītajām ierīcēm vai pārlūkiem var tikt izmantota, lai informāciju par sīkdatnēm padarītu vieglāk pieejamu un saprotamu.

Tiesības izvēlēties vai pieņemt sīkdatnes un iestatīt savus sīkdatņu iestatījumus savā ierīcē ir atkarīgas no attiecīgās vietnes sadaļas tā brīža tehniskā risinājuma, kā arī no izmantotās ierīces vai pārlūka konfigurācijas.

Vietnes būvēšanā, vadoties no izstrādes brīdī zināmās un pieejamas informācijas (vadlīnijām) sīkdatņu lietošanas jautājumos, ir izdarīts pieņēmums, ka lietotājs ar lapas atvēršanu izsaka gribu, ja tāda nepieciešama, šādos aspektos:

  • visu sīkdatņu akceptēšana,
  • paziņojuma saņemšana par sīkdatnes izdošanu vai sīkdatņu nesaņemšanu vispār.

Izvēloties nesaņemt sīkdatnes vispār, ja attiecīgās lapas tā brīža tehniskais risinājums pieļauj šādu atteikšanos vai lietotājs savas ierīces (pārlūkprogrammas) konfigurācijā (uzstādījumos) to jau ir izdarījis, tad pats lietotājs pieņem un saprot, ka noteiktas vietnes funkcijas nav iespējams nodrošināt un lapas pārlūkošanas pieredz vai ērtums var nesasniegt izstrādes ieceri.

Apzinoties, ka tīmekļa pārlūkprogrammas ir dažādas un atšķirīgas, tāpat kā izmantotās ierīces, arkagroup.lv (vai sportslaw.lv vai lidojumiem.lv) nevar šajā paziņojumā iekļaut tādu informāciju, kas saistīta ar katru specifisko gadījumu. Tāpēc, lai uzzinātu vairāk par sīkdatņu iestatījumu maiņas iespējām, pārbaudiet vienu no šiem:

  • pārlūkprogrammas palīdzības sadaļu

Datu valsts inspekcija ir publicējusi informāciju, ka tīmekļa vietnē izmantotās sīkdatnes, ko angļu valodā apzīmē kā “cookies“, ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtīta uz datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Datu valsts inspekcija norāda, ja papildu informāciju par sīkdatnēm, to pārvaldīšanu vai izdzēšanu var iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

Vietnes analītika

Katrā ARKA Group SIA vietnē tiek izmantots atsevišķs Google Analytics rīks un servera datu plūsmas uzskaites iebūvētais rīks, lai informatīvi sekotu apmeklētāju kustībai vietnē un sasniegšanas veidu. Vietņu dati netiek sapludināti, tie pieejami tikai vietnes galvenajam administratoram.

Google Analytics izmantojam, lai iegūtu statistiku par biežāk aplūkoto saturu un pilnveidotu lapu struktūru un saturu. Google sīkdatnes arī sniedz informāciju, vai esat iepriekš apmeklējis vietni, un ļauj sekot statistikai, cik daudz individuālu lietotāju ir vietnei. Google sīkdatnes nevar izmantot personu identificēšanai. Google sīkdatnes lietotas tikai statistikas vajadzībām un vietnes attīstīšanai, kā arī lai pēc iespējas minimizētu lapas atjaunošanas (uzturēšanas) darbu negatīvo iespaidu (piemēram, lai tehniskos darbus, migrāciju, u.tml. pēc iespējas plānotu laikā, kad lietotāju plūsma ir vismazākā, vai atliktu uzturēšanas vai uzlabošanas darbus brīdī, kad lapu aplūko būtisks lietotāju skaits). Tāpat statistika tiek izmantota, lai identificētu iespējamas lapas darbības kļūdas vai trūkumus, lai pieņemtu lēmumus par lapu tehnisko risinājumu pilnveidošanu, uzlabošanu, nomaiņu, koriģēšanu, modifikāciju, utt.

Atteikties no Google Analytics sīkdatnēm saistībā ar norādīto statistikas uzskaites mērķi var https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vietnes izveidei izmantotie rīki, izmitināšanas servera pakalpojuma (hostinga) sniedzējs var piedāvāt papildus statistikas un uzskaites rīkus (plugins) vai datus kā daļu no plašākas pakalpojumu paketes jeb komplekta, kas var uzskaitīt statistiku līdzīgi kā Google analytics. Piemēram, Jetpack drošības rīks vai servera noslodzes uzskaites protokols Awstats, kas vienlaikus arī uzrāda vispārīgus datus no statistikas uzskaites funkcijas, vai tamlīdzīgi. Arī uz šiem rīkiem attiecas tie paši principi par statistikas izmantošanas mērķiem un apjomiem, un vēl aizvien šo rīku izmantošanas rezultātā ar arkagroup.lv (vai lidojumiem.lv vai sportslaw.lv) administratora tiesībām praktiski nav iespējama personiska identificēšana. Jebkādi statistikas apkopošanas risinājumi pirms to lietošanas tiks pārbaudīti. Vienlaikus norādām, ka šādu anonīmu statistikas apkopojumu datus attiecīgo risinājumu licenču īpašnieki vai izstrādātāji var glabāt mākoņrisinājumos dažādās atrašanās vietās Eiropas Savienībā, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu robežās, vai ārpus tām, saskaņā ar viņu lietošanal noteikumiem.

Statistikas datus vai informāciju par sīkdatnēm nepārdodam trešajām pusēm un neizmantojam mārketingam. Nākotnē tomēr anonīma statistika, kas neļautu identificēt lietotājus, vispārīgā veidā varētu tikt publiskota. Šādā gadījumā no arkagroup.lv (vai lidojumiem.lv vai sportslaw.lv) administratora nenotiktu piekļūšana lietotāju ierīcēs esošajām sīkdatnēm vai to mainīšana. Lietotāju informācijas nodošana vai pāreja varētu notikt tikai kā daļa no biznesa vai uzņēmuma pārejas.

Atsevišķus sīkdatņu risinājumu aspektus aicinām aplūkot attiecīgajā vietnes privātuma noteikumu (paziņojuma) sadaļā.

Citu trešo pušu sīkdatnes

Lapas satura bagātināšanā, atkarībā no izvēlētā tehniskā risinājuma, vietnē var būt trešo pušu sīkdatnes, ciktāl tas saistīts ar attiecīgo saturu. Šādi gadījumi, piemēram, ietver sociālos tīklus vietnēs facebook.com, twitter.com, instagram.com, linkedin.com, utt., vai video straumēšanas pakalpojumus no youtube.com, reklāmu serviss Google Ads, Amazon, u.tml.

Šis paziņojums par sīkdatnēm ir apstiprināts 2022.gada 3.janvārī


2. Juridiskie noteikumi

Šie noteikumi nosaka vietnes www.arkagroup.lv lietošanas noteikumus, tie ir attiecināmi uz visiem lapas lietotājiem.

ARKA Group SIA pārvalda vietni www.arkagroup.lv. Lapas apmeklētājs vai jebkuru šeit piedāvāto pakalpojumu klients atzīst šo noteikumus par sev saistošiem, aplūkojot vai citādi lietojot vietni vai tiešsaistē iegādājoties pakalpojumus no ARKA Group SIA līdz brīdim, kad ir noslēgts jauns līgums vai vienošanās, vai iestājas noilgums vai cits likumisks/līgumisks pamatojums spēkā esamības beigām.

Pierakstoties uz jaunumiem, piekrītat saņemt korespondenci – komerciālos paziņojumus un jaunumus no ARKA Group SIA, ko tehniski nodrošina trešās puses. Saņemtos datus neatdosim un nerādīsim tādām trešajām pusēm, kuras varētu gribēt Jums sūtīt savus komerciālos paziņojumus.


3. Juridisko pakalpojumu līguma standarta noteikumi

Uzsākot pakalpojumu sniegšanu un pirms pilnīgas vienošanās panākšanas, ARKA Group SIA vadās no šādiem pakalpojumu līguma principiem:

  1. Konfidencialitāte
  2. Pakalpojumu apmaksas termiņš
  3. Stingrs atbildības sadalījums
  4. Klienta pienākums sniegt pareizu un pilnīgu informāciju
  5. Strādājam saskaņā ar likumiem un ētikas normām