Kategorija: Par ARKA

  • Kā izvairīties no soda naudas par savu mārketingu

    Kā izvairīties no soda naudas par savu mārketingu

    Komunikācija – reklāma, komerciāli paziņojumi, jebkura parādīšanās sabiedriskajā telpā – jāveido atbilstoši likumiem. Latvijā vairākas iestādes uzrauga un periodiski publicē vadlīnijas par likumu prasībām attiecībā uz reklāmu. Tomēr vēl aizvien sastopamas situācijas, kad uzraugošās iestādes soda par nepareizu komunikāciju. Šādas situācijas ne tikai bojā uzņēmuma sodāmības vēsturi valsts arhīvos, bet arī var pabojāt reputāciju sabiedrības […]