ARKA Group SIA juridiskie pakalpojumi

ARKA jurists var palīdzēt ar svarīgāko, kur iesaistīti dokumenti:

 • Līgumi
 • Juridisks atzinums vai izvērtējums
 • Kārtības noteikumi – procesi, politikas, procedūras, rokasgrāmatas, noteikumi
 • Saziņas dokumenti – vēstules, pieprasījumi, lūgumi
 • Formāli un procesuāli dokumenti tiesās (1.-2.instance) un iestādēs – sūdzības, prasības pieteikumi, apelācijas, paskaidrojumi

Tipiskākās darbības, kur ARKA jurists konsultē rakstos un mutvārdos:

 • Esošu sagatavju pārskatīšana, jaunu izstrādāšana
 • Tekstu un sagatavju rediģēšana un papildināšana
 • Piedalīšanās pārrunās klienta uzdevumā
 • Atbalsts ar paša klienta gatavošanos pārrunām
 • Risku un iespējamo riska mazināšanas pasākumu apzināšana, plānošana
 • Apmācības, semināri

Iespējamās situācijas, kur klientam nonākot, ARKA jurists konsultē un palīdz:

 • biznesa un privātu darījumu plānošanā un sagatavošanā
 • pirkšana/pārdošanas, piegādes, pakalpojumu, nomas darījumi
 • Pārrunas un sarunas par sadarbības uzsākšanu, grozīšanu un izmaiņām, kā arī juridisko attiecību izbeigšanu
 • Prasību, pretenziju, pieteikumu sagatavošana
 • Strīdu risināšana tiesās, šķīrējtiesās
 • Darba tiesības Latvijas likumu un Eiropas Savienības normu kontekstā – Darba likums, Imigrācijas likums, Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums, u.c.
 • Civillikuma piemērošanas gadījumi
 • Komercdarījumi – ar Komerclikumu regulētās attiecības

Lai uzzinātu vairāk par ARKA Group SIA jurista pieredzi un kompetencēm transporta un sporta jomā, aicinām apmeklēt lidojumiem.lv un sportslaw.lv